Hallituksen kuuma linja ja vaalikokous perjantaina 18.12.

Sähkövoimatekniikan kerhon vaalikokous pidetään viimeistenkin tenttien päätyttyä perjantaina 18.12.2020 klo 18.00 (esityslista tekstin lopussa). Vaalikokouksessa valitaan ensi vuoden hallitus ja toimijat. Tehtäviä ovat mm. puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, yrityssuhdevastaava, tapahtumavastaava ja tiedottaja. Tehtävät eivät ole kovin raskaita, joten rohkeasti vain mukaan! Jos kuitenkin epäilyttää, istuva hallitus päivystää Zoomissa jo ennen pääohjelmaa klo 17 alkaen, ja tällöin voi tulla kysymään kerhon tehtävistä, suunnitelmista tai kuulumisista, tai ihan vain kertoa jouluterveiset. Voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi kokous järjestetään täysin etänä, ja mukaan voi liittyä seuraavasta Zoom-linkistä: https://aalto.zoom.us/j/66769712184.

Kokouksessa tullaan myös käsittelemään yhdistyksen sääntöuudistusta. Uudistuksen tarkoituksena on päivittää yhdistyksen säännöt yhdenmukaisemmiksi yhdistyslain kanssa, parantaa kerhon toimintaedellytyksiä jatkossa, sujuvoittaa kokouskäytäntöjä ja varautua mahdollisiin myöhempiin tilanteisiin, jotka hankaloittaisivat yhdistyksen toimintaa tämänvuotisen pandemian tavoin. Yhteenveto muutoksista:

 • Yhdistyksen kokouksiin on jatkossa mahdollista osallistua etäyhteydellä myös poikkeuslain päättymisen jälkeen.
 • Jatkossa yhdistys nimittää vuosittain vain yhden toiminnantarkastajan ja yhden varahenkilön. Nykyiset säännöt vaativat kahta toiminnantarkastajaa ja kahta varamiestä.
 • Jatkossa kokouksissa ei enää valita pöytäkirjantarkastajien varamiehiä. Nykyiset säännöt vaativat kahden pöytäkirjantarkastajan lisäksi kahden varamiehen valintaa.
 • Jatkossa hallituksen kokoonpano koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä, rahastonhoitajasta sekä mahdollisista muista jäsenistä, joiden määrää ei säännöissä rajoiteta. Nykyisten sääntöjen mukaan hallitus koostuu puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan lisäksi vähintään yhdestä ja korkeintaan kuudesta muusta jäsenestä.
 • Käytämme jatkossa yhdistyksen säännöissä sukupuolineutraalia kieltä, joten varamiesten sijaan säännöissä puhutaan jatkossa varahenkilöistä.

Kaikki SVTK:n jäsenet ja toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Terveisin
Jyri Lind
SVTK:n puheenjohtaja 2020

___

Sähkövoimatekniikan kerhon vuosikokous
Aika: 18. joulukuuta 2020 kello 18.00
Paikka: Zoom: https://aalto.zoom.us/j/66769712184 (Fyysinen paikka Maapadontie 5, 00640 Helsinki)

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Ilmoitusasiat
 6. Sääntöuudistus
 7. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2021
 8. Muiden hallitusten jäsenten valinta vuodelle 2021
 9. Muiden toimihenkilöiden valinta
 10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2021
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

___

TLDR;
Mitä? SVTK:n vaalikokous ja hallituksen kyselytunti
Milloin? Pe 18.12. kyselytunti klo 17 ja kokous klo 18
Missä? Zoomissa, linkki ylempänä!
Pukukoodi? Tonttulakki ja pikkujoulufiilis 🙂